Avatar

Przyczynami występowania zjawiska chmurzenia lakieru są głównie:

  • nieodpowiednie technika/ciśnienie natrysku
  • zastosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika
  • nieodpowiednia dysza pistoletu
  • niewystarczające czasy odparowania
  • nieodpowiednia temperatura w pomieszczeniu

Żeby zapobiegać występowaniu zjawiska chmurzenia należy:

  • stosować prawidłową technikę aplikacji - prowadzić pistolet w jednakowej odległości od lakierowanego elementu
  • używać dedykowanego rozcieńczalnika i przestrzegać czasów odparowania
  • przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu aplikacji zawartych w karcie technicznej materiału

Usunięcie tej wady sprowdza się do zeszlifowania lakieru i ponownego polakierowania elementu. Jeżeli chmurzenie wystąpiło już na etapie aplikacji lakieru bazowego, sugeruje się aplikację jeszcze jednej warstwy.